HISTÒRIA

Les excavacions arqueològiques realitzades entre 2015 i 2016 en aquest edifici monumental situat en el barri de Sant Pere de Galligants de Girona van posar al descobert una excepcional i inesperada troballa: el lloc amagava estructures i objectes amb gairebé dos mil anys d’història de la ciutat fins al moment desconeguda.

S’hi va descobrir una vil·la romana de la qual es conservava un forn del s. I d.C., una llàntia amb el rostre d’un deu menor del mateix període –Alt Imperial romà– i s'hi poden contemplar murs d’època romana del s. II-III a tocar de la Via Augusta, al seu pas per la ciutat de Gerunda.

L’edifici va acollir el primer hospital de Girona, conegut com l’hospital dels clergues o dels capellans –del qual es conserva documentació escrita des del segle XII– centre que va estar en funcionament fins a mitjans del segle XVII.

Avui, un exhaustiu estudi arqueològic ha permès recuperar les quatre arcades, fonaments de la nostra història, així com descobrir elements hidràulics del s. XIII al XVIII que s’incorporaran al conjunt del balneari urbà Aqva Gerunda.

A banda, i concretament en els accessos, es pot observar maquinària de principis del s. XX, que correspon a l’antiga draperia, funció que també va desenvolupar-se en aquest fascinant edifici en ple cor del Barri Vell.